Żyjesz w wyjątkowym miejscu i wyjątkowych czasach. Ogromne zmiany zachodzą właśnie teraz. Pojawił się Czwarty Element – Twoja Boskość.
Możesz odczuwać w ciele dyskomfort, gdyż integracja z boskością czasami wymaga zburzenia starych struktur – zrzucenia starego pancerza. Błogosław stan, w którym jesteś i wszystkie zmiany jakich doświadczasz bo one torują drogę dla czegoś wspaniałego…

Lekcje zawarte w tej książce są przekazami od Tobiasza – kochanej duszy, która kiedyś przebywała w ludzkim ciele, a teraz znowu powróciła na Ziemię.


Ilość wejść: 33