Zapraszamy do wysłuchania uzdrawiających pieśni, które płyną poprzez Marię Grońską do wszystkich, którzy gotowi są je usłyszeć…
Możesz doznać stanu, w którym po prostu Jesteś, stanu bez myśli…
W ciszy może urodzić się coś, co jest więcej warte niż tysiąc usłyszanych słów…
Możesz pozwolić sobie tego doświadczyć teraz.

Marysia prowadzi warsztaty SILENCE FROM SOUND i sesje indywidualne, które są owocem jej drogi i jej doświadczeń.
W czasie spotkań Marysia śpiewa, a dźwięki kryształowej misy współtworzą wspólną przestrzeń Być.
Działanie poprzez dźwięk jest według Marysi najskuteczniejszą a zarazem najprostszą metodą Przemiany.

Jak możesz skorzystać?
Podczas spotkania (również online) możesz dotknąć nienazwanych przestrzeni w sobie.
Możemy również uwolnić się od starej pamięci.
Dla każdego z Nas płynie to na co jest gotowy na dany moment co może przynieść ulgę, błogość i radość Istnienia.
Kiedy doświadczasz tego Kim Jesteś, poszerza się świadomość i zmienia się przestrzeń do działania.

Kontakt do Marysi:
E-mail:
Facebook: https://www.facebook.com/pg/silencefromsound/about/?ref=page_internal