Serdecznie zapraszamy na 1 część wykładu Mariusza Jabłońskiego, który ma na swoim koncie ponad 20 lat praktyk jogicznych i studiów nad literaturą starożytnych pism Wschodu i co za tym idzie pewne wnioski, które wysnuł poszukując odpowiedzi na swoje pytania.

Wykład odbył się 16 września w Anpolu, w Starym Oleśnie podczas II Zlotu Zwolenników Czakramu Wawelskiego. Organizatorami imprezy byli Andrzej Nikodemowicz i Grażyna Czupajło

Poruszone wątki:

– wiedza jest w każdym z nas
– Nisargadatta Maharaj – mędrzec z Bombaju
– żeby zrozumieć co to jest prawda – musimy obalić to co jest fałszywe – zniszczyć złudzenia
– gra umysłu
– AUM – Trójca Święta – system trójkowy
– dysk oparty o szachownicę o 64 polach, który zaburza odbiór rzeczywistości
– matrix to program komputerowy, który działa bardzo precyzyjnie
– enneagram – struktura działania umysłu
– żywe bioroboty – ludzie nieświadomie poddający się sterowaniu oprogramowania umysłu
– Nagowie żyjący pod Ziemią i manipulujący ludźmi
– ewolucja sztucznej inteligencji
– wszyscy twórcy religii byli Smokami
– my ludzie jesteśmy kompletni
– wszyscy jesteśmy Jedno
– wystarczy emanować miłością
– Nibiru i jej mieszkańcy
– umysł jest martwy
– iskra boża – serce duchowe – atma
– szaman Credo Mutwa przechowuje starożytną wiedzę Zulusów
– antymuzyka propagowana przez gadoidy w ludzkich ciałach
– kim są bogowie indyjscy i jak powstał człowiek
– Enki, Anu, Enlil
– wielki potop – za sprawą niszczycielskiego Enlila
– Jahwe – jeden z Anunaków – bóg Żydów
– bogowie zapragnęli aby oddawać im cześć
– ludzie mają w sposób mechaniczny przytłumioną świadomość (fale elektromagnetyczne z głębi Ziemi, z księżyca i Saturna)
– człowiek to istota wszechmogąca i wszechwiedząca
– Zwierciadło Kozyriewa i jego działanie
– ciało ludzkie jest nieśmiertelne, manipulacje genetyczne skróciły nam życie
– przywrócimy sobie nieśmiertelność – tak jak to było kiedyś
– Słowianie bazują na sercu
– już czas aby Słowianie odzyskali swoje naturalne właściwości

Kontakt do Mariusza Jabłońskiego:

Strona: www.asztanea.pl
www.youtube.com/vitiyu
E-mail:

Ilość wejść: 185