Spotkania Fraktalne 2

Kochani, zapraszamy Was na kolejny odcinek Spotkań Fraktalnych… Dzisiaj o scalaniu się w Jedni Światła.

Zapraszamy 🙂
Kasia i Dorota

Katarzyna Sylwia Jędrzejczyk jest przewodnikiem po duchowym i energetycznym świecie – pomaga w odzyskiwaniu własnych aspektów mocy źródłowej i w powrocie do właściwej wartości źródłowej Istoty…

Fragmenty rozmowy:

„Wchodząc w tą przestrzeń – żeby móc w nią wejść
jako Istoty Światła będące Jednią musieliśmy
się rozczepić – żeby móc doświadczać uwarunkowań,
podzielenia, dualizmu, które tutaj panują.”

„Pierwsze podzielenie nastąpiło na poziomie Duszy”

„Rozpoznawanie siebie w tym – przede wszystkim polega na tym
żeby obserwować gdzie jesteśmy oddzieleni.
A można obserwować m.in. poprzez rozpoznanie
programów, schematów, przekonań systemowych.”

„Ego – potrzebne do doświadczania oddzielenia”

„Cierpienie jest przypomnieniem.
Dzięki temu „guziczkowi bolenia”
– cierpienia, kolcowi, który się w nas wbija
i przypomina, przypominam sobie kim jestem.”

„Jaki mam uzysk?
Co dzięki temu cierpieniu się we mnie przemieniło?”

„Polecam świadomego obserwatora cały czas
– wewnętrznego i zewnętrznego
– bo tak naprawdę to co na zewnątrz tak i wewnątrz.”

„Czyli jak pewne osoby w mojej przestrzeni mówią
coś na co ja reaguję – jeśli coś we mnie na to reaguje
to znaczy, że to coś jest ze mną powiązane w tym miejscu.”

„Brak akceptacji będzie nam dawał to doświadczenie
warunkowania miłości, zawężania serca”

„Jeśli zamknęliśmy się na bezwarunkową miłość, która
płynie przez akceptację – zaczynamy wchodzić w relacje
manipulacyjne i przez różne sposoby pobierać ją od innych”

„Jeżeli już nie chcemy doświadczać podzielenia to
wychodzimy z tego przede wszystkim przez
– uświadomienie sobie
– decyzje
– wyrażenie woli”

„Nasza wola jest naszym kluczem od środka”

„Zwalniam się z ….”

„Dziękuję sobie za ….”

„Można zwolnić ego już z tej funkcji i ją przemienić:
czyli to co było w nas tą strukturą zasilającą to
fokusowanie się w takim doświadczaniu
rozdzielenia tej osobowości właściwej Istoty,
na to, że to już nie będzie ten sposób, tylko że to
przetransformuje się na to co nas będzie wspierało w
rozpoznawaniu właściwej wartości”

„Czyli z takiego Zamykacza i Kontrolera zrobi się Wspieracz”

„Oczywiście są takie struktury, które jak są zapieczone
i już nie da się tego w żadną stronę przemienić to się nadają
do rozpadu, do tego żeby je usunąć i dezintegrować”

„W tym czasie jest to zintensyfikowane. Czyli to też
potwierdza, że te procesy się dzieją po całości
– mocno jest coś poruszone i wyrzucane – to co się gdzieś
nagromadziło przez wiele wcieleń, zwłaszcza te przestrzenie emocjonalne”

„Przede wszystkim Obserwator
– którego polecam ćwiczyć na bieżąco, bo kiedy dochodzi do takiego momentu,
to często nas te emocje zalewają. I nie wyćwiczony obserwator generalnie się topi.”

„Oddech na znaku nieskończoności, który jest płynięciem”

„Przejawianie się przez Monolit i Jednię Światła”

„Przejawiam się przez Monolit i Jednię Światła.
Monolit i Jednia Światła przejawia się przeze mnie.”

„Nie karmimy struktur bolesno – emocjonalnych”

„To zagłodzenie jest tą stop-klatką, obserwacją,
oddychaniem i nie wchodzeniem w żadną z tych propozycji.
Jest to chwila bólu – bo to nie jest przyjemne,
ale jak to właśnie razem z oddechem,
obserwacją spokojnie przeczekamy to to zaczyna znikać”

„Jeżeli pozwolimy na ten proces to on się zadzieje,
ale nikt nam niczego nie wyrwie i nie zrobi na siłę bo to jest
własnie WOLNA WOLA, która z pozycji wzorca, z pozycji
miejsca z którego już wchodzą kody światła – nie przekroczy wolnej woli.”

„Pozycja współpracy z tym co jest we mnie uświęcone
Mogę się zwrócić do uświęconej mojej części mnie samej”

„Istoty funkcyjne na różnych poziomach”

„Ja zwracam się do Funkcyjnych Światła i proszę o skan
Wzorca Praźródła przez zachodzący proces.
Prośba jest otwarciem drzwi do współpracy – żeby proszenie
nie było umiejscawianiem siebie niżej
– bo jeżeli będzie to będzie zasilaniem EGO”

„Matryca systemowa jest u różnych istot
w różnych miejscach zakotwiczona,
bo różne struktury miała tym istotom
zablokować żeby mogły tu doświadczać.”

„Czy ten czas transformacji i wspomagających energii
będzie tylko jeszcze w tym roku a później
jak ludzie nie pootwierają w sobie zdolności,
które te energie niosą, to już się z tego nie skorzysta.
Jak się wspomagać, kiedy rodzina tj. partner,
dorosłe dzieci nie chcą słuchać o tym co się dzieje.
Jak się wypinać z kieratu codzienności
i stworzyć sobie najbardziej komfortowe warunki
i środowisko służące życiu…”

„Jeżeli już chcemy z innych poziomów to robić…
Czyli tutaj wchodzimy w bezwarunkową miłość, akceptację i
zrozumienie, że wszyscy nasi bliscy mają prawo na różnych
poziomach doświadczać i nasycać różne doświadczenia.”

„Kluczyki są od środka – to jest ważne żeby zapamiętać.
Czyli nie możemy naszymi kluczykami komuś czegoś otworzyć,
a nawet jego kluczykami… to jest jeszcze najlepsze – bo
to są takie kluczyki, które działają tylko w naszych łapkach.

„Czyli ktoś kto nas prowadzi i wspiera w takim procesie
może tylko powiedzieć w tym momencie: słuchaj, kluczyki od
tego – tam sobie zapodaj i pokręć jeśli chcesz.”

„Jeżeli chcemy tego zrozumienia – ono najpierw ma iść od środka.
Inaczej budujemy całą strefę oczekiwań.
Oczekiwania zawsze rodzą rozczarowanie.”

„Czego ja chcę doświadczać?”

„Puszczenie tej kontroli – kontroli umysłu.
Umysł kontroluje, bo pilnuje rzeczy systemowych,
czyli tych wszystkich adaptacyjnych struktur,
które kiedyś były potrzebne wręcz do przetrwania.”

„To co kiedyś nas wspierało (struktury adaptacyjne)
– w tej chwili może nam przeszkadzać”

„Najlepszymi strażnikami są nasi bliscy”

„…Jak rozmawiać ze starszym rodzicem chorującym,
że śmierci nie ma, że jest tylko transformacja.
Jak błogosławić rodzinę, jak prosić
i czy zwracać się tylko do Źródła o wsparcie dla nich…”

„Błogosławię cię z miłością”

„Rodzicom przede wszystkim dziękować
za życie które przyszło poprzez nich do nas”

„Można błogosławić cudowny akt stworzenia”

„Można błogosławić światło Stwórcy w mężczyznach,
światło Matki Ziemi w kobietach”

„Można błogosławić swoje dzieci na ich drogę życia,
na wszystko…
Można błogosławić ich relacje…”

„Dziękujemy Przodkom za ich błędy i sukcesy
– bo dzięki nim jesteśmy tu gdzie jesteśmy”

„Wtedy wychodzimy ze strefy oceniania ich
i wtedy bardzo dużo rzeczy wraca na miejsce”

„Czy trzymam tą bliską osobę bo mam jakieś poczucie winy wobec niej?”

„Gdzie jest w nas niezgoda?”

„Pozwolenie komuś na jego proces”

„Zerować też można fiksacje węzły energetyczne,
które się mogły tam rodowo zakotwiczyć”

„Praca z ciałem – rozmowa z ciałem
– przyglądanie się co się we mnie boi”

„Nasze powiększające się pole akceptacji i miłości
– nie musi być z umysłu i zrozumienia od razu żeby
babci to wytłumaczyć słownie
– nie, ona to lepiej poczuje polem serca”

„Wszystko to co jest – Jest”

„Kody śmierci
funkcjonują jeszcze w przekłamaniach umysłu zbiorowego,
lecz w samym zapisie zakodowania tego na Ziemi –
zostało to dezaktywowane i teraz to musi się
wszystko w polach informacji wytracić”

„Nie ma śmierci Świadomości.
Świadomość jest nieskończona
i doświadcza w najróżniejszych
skupieniach i strukturach”

„Nieśmiertelność ciała fizycznego mamy w potencjale komórek”

„Czy to już wystarczy, że schodzą na Ziemię pewne energie
i są na Ziemi pewne energie – czy one same z siebie już nas
przemieniają – czy to wystarczy?

„To jest tak, że wszystko co się teraz dzieje – dzieje się
idealnie, w idealnym czasie i dla każdego optymalnie,
czyli cała moja Istota przechodzi procesy te, na które jest gotowa”

„Ostatnio przychodzi do mnie temat równowagi. Chodzi mi o
równowagę szeroko pojętą. To znaczy, jak to jest z
równowagą we Wszechświecie pomiędzy Istotami jasnymi i
ciemnymi, pomiędzy tzw. dobrem i złem . Wiem , że te
określenia dotyczą sfery umysłu, bo poza nim dobro i zło
jest w jedności. Ale przecież są też te niższe plany –
umysł i ciało , a tam już te pojęcia obowiązują.
Czy wszystko zawsze dąży do równowagi, a więc tyle samo
ciemnego co jasnego ? Czy może błędne jest samo założenie
a wykładnikiem równowagi jest coś zupełnie innego?…”

„Jeśli patrzymy na przestrzenie wzorca światła i ciemności,
gdzie się spotykają – jeżeli w równowadze, w bezwarunkowej
miłości to jest dokładnie to miejsce gdzie
wzorzec światła spotyka się z wzorcem ciemności w pełnej akceptacji”

„Ocenianie i porównywanie to są narzędzia systemowe i one powodują te kontry”

„Czyli tu jest decyzja – czy ja chcę doświadczać kontr
i w tym momencie z automatu dysharmonii czy przechodzę
już na doświadczanie pełnej harmonii – to wtedy już wychodzę
z tych kontrastów – czyli wchodzę w tą pełną AKCEPTACJĘ”

„Stan akceptacji to jest stan istnienia, a moja reakcja
jest zależna od statusu jaki ustaliłam – czyli od tego czy
się mieści w moim kosmosie – mojej przestrzeni,
jako przyjmowalne lub nie”

„Przejawiam się przez Doskonałość.
Doskonałość przejawia się przeze mnie.”

„Ufam, że Doskonałość, która mnie stworzyła doskonale mnie prowadzi.”

„Jak podnieść wibrację Polski i Polaków, aby ustały kłótnie,
nieporozumienia, aby była jedność w narodzie?”

„Na czym się skupiasz – co zasilasz?

„Każdy ma swoją rację”

„Masz szansę to przemienić – gdy to jest w twoim polu.
Błogosławić, wybaczać powody dla których to zaistniało.
Można przeprosić rodowo, podziękować za możliwość.
Wyzerować węzły energetyczne i fiksacje,
które gdzieś to tak zakotwiczyły w przestrzeni.
Przejawić się w tym miejscu przez Jednię Światła Bezwarunkowej Miłości,
Monolit Światła.
Powiedzieć – wyrażam taką wolę przejawienia się w tym miejscu jako …
Jak już wyzeruję, to posyłać jako czystą informację do Źródła”

„Jak to wygląda z Duszą, jak ona się przejawia, czy może być
podzielona jej energia, i np.tylko część jest tu i teraz a
reszta jest gdzieś zablokowana, w innym życiu, wymiarze
itp. Jakie istoty są na ZIEMI, rodzaje energii. Słyszałam
coś o ludziach, klonach, hybrydach, aniołach i jeszcze inne
– o co tu chodzi?”

„Kosmos jest potężny, różnorodny a kreacja ma bzika na punkcie niepowtarzalności”

„Węzły energetyczne i fiksacje mogą być na poziomie Duszy”

„Zakańczam to doświadczanie i zeruję też węzły energetyczne
i fiksacje na poziomie mojej Duszy. I taką informację jako
czystą posyłam do Źródła – jako uzysk już.”

„Ja moją ideą, wolą i stwierdzeniem:
Wyrażam wolę i zaczynam zarządzać w mojej przestrzeni.”

„Nie wątpię, bo to nie zasila mojej idei”

„Jak przychodzi wątpienie, to mówię mu
– nie zasilam ciebie bo ty nie zasilasz – mojej głównej idei”

„Budujemy konstrukt wiary w siebie, cegiełka po cegiełce”

„Przejawiam się przez bezwarunkową miłość.
Bezwarunkowa miłość przejawia się przeze mnie.”

„Przejawiam się przez Jednię i Monolit Światła.
Jednia i Monolit Światła przejawia się przeze mnie.”

„Przejawiam się Nieskończoność.
Nieskończoność przejawia się przeze mnie.”

„Przejawiam się przez nieskończoną Świadomość.
Nieskończona Świadomość przejawia się przeze mnie.”

„Czakry jako torusy energetyczne”

„Scalanie się w Jedno.
Funkcje poszczególnych ośrodków energetycznych, przejmuje ośrodek serca”

„Przestrzeń wyobraźni jako miejsce, w którym się dostrajamy do częstotliwości”

POPRZEDNIE FILMY Z KASIĄ:

https://gaja.tv/poblogoslaw-swojego-wroga-w-sobie-katarzyna-jedrzejczyk/
https://gaja.tv/czas-przejscia-resetu-i-szczerosci-wobec-siebie-katarzyna-sylwia-jedrzejczyk/
https://gaja.tv/idealny-porod-i-przejscie-na-prowadzenie-intuicyjne-katarzyna-jedrzejczyk/
https://gaja.tv/przejscie-z-egocentryzmu-na-duchocentryzm-katarzyna-jedrzejczyk/
https://gaja.tv/rozwazania-o-transformacji-ze-starych-struktur-istnienia-nowe-katarzyna-jedrzejczyk/

Kontakt do Kasi:

Facebook: www.facebook.com/katarzyna.jedrzejczyk.7
Adres e-mail:
Numer tel.: 782 685 614
Nick na skypie: kuleczka336

Ilość wejść: 58